Wiadomości z Rosji

Znajdujesz się na blogu, który zawiera przetłumaczone przez jego autorkę, w sposób mniej lub bardziej dosłowny, artykuły zaczerpnięte z rosyjskich portali internetowych, pogrupowane w kilka kategorii, razem tworzące ciekawą, kolorową mozaikę, pozwalającą na spojrzenie na Rosję z wielu perspektyw i zafascynowanie się jej różnorodnością. Pod każdym tłumaczeniem zamieszczone jest nazwisko autora tekstu, źródło oraz data publikacji, o ile jest wiadoma. Serdecznie zapraszam do lektury bloga, w którym każdy odwiedzający z pewnością znajdzie coś interesującego.wtorek, 17 maja 2011

Obwód Irkucki

Obwód Irkucki utworzono w 1937 roku. Jego powierzchnia wynosi 767 900 km², ludność – 2505 tysięcy, z czego 88% żyje w miastach. Obwód położony jest w strefie czasowej UTC +8, a zatem różnica czasu względem Moskwy wynosi +5 godzin.

Administracyjnym centrum jest miasto Irkuck (4300 km od Moskwy).

Rzeźba terenu – płaskowyż o wysokości od 500 do 1000 m n.p.m. Główne rzeki – Lena, Angara, Tunguzka Dolna.

Klimat ostro kontynentalny, z ostrymi spadkami temperatury (dobowe spadki mogą wynieść do 30 stopni). Średnia temperatura jest różna w zależności od regionu, w styczniu waha się od -15 do -30, w lipcu od +17 do +19.

Na terytorium Obwodu Irkuckiego położony jest rezerwat Witimskij, utworzony w 1982 roku, który odznacza się unikalną różnorodnością biosfery. Można znaleźć w nim 422 gatunki porostów, 35 gatunkówssakó w oraz 228 gatunków ptaków. Rezerwat położony jest między dwoma łańcuchami gór - górami Mejskimi i Deljun-Ułujskimi. W jego granicach znajdują się ścieżki ekologiczne, organizowane są lekcje i letnie obozy dla dzieci. Co roku obchodzone są uroczystości związane z „Marszem Parków”.

Rys. http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region38/
 Drugim rezerwatem, położonym na terytorium Obwodu Irkuckiego, jest Bajkało-Leński, powołany do życia w 1986 roku. Głównym celem jego utworzenia była ochrona unikalnych ekosystemów, występujących w Górach Bajkalskich. Jest to rezerwat o powierzchni 659,9 tysięcy hektarów. Znajduje się w strefie wysokiej sejsmiczności, w górnych masywach znajdują się przedkambryjskie wulkany. W granicach jego terytorium znajduje się źródło rzeki Lena. Zasadnicza roślinność to tajga, występują tu także rzadkie okazy, endemity. Symbolem fauny rezerwatu jest niedźwiedź brunatny. Można spotkać tu także jelenia północnego, jelenia szlachetnego oraz syberyjską sarnę. Jest również muzeum oraz trzy ścieżki ekologiczne: wzdłuż brzegu, do źródła Leny oraz spław po rzece.

Jednym z najbardziej niezwykłych muzeów Obwodu Irkuckiego jest kompleksowe muzeum Kolei Krugobajkalskiej. Ten wielki inżynieryjny kompleks tworzono w latach 1902-05 na brzegu Bajkału, na odcinku o długości około 100 km. Składa się z 58 tuneli i galerii, ponad 500 mostów i wiaduktów, około 600 podporowych, wzmacniających ścianek, które uzupełniają 172 zabytki architektury. Każdego roku mnóstwo turystów wsiada do elektriczki, aby przejechać przez mosty i tunele Krugobajkałki.

Sam Irkuck jest jednym z ładniejszych miast Syberii. W centrum zachowane zostały dawne budynki: dom kupca Sibirjakowa, naprzeciwko którego ustawiono pomnik Aleksandra III, rezydencja generała-gubernatora, dom Trapeznikowa i inne stare budynki. Znaleźć tu można ponadto: Cerkiew Zbawiciela, Sobór Bogojawleńskij, Cekiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego, kościół polski, synagogę oraz meczet tatarski.


Fot. http://lovelyplaces.ru/14-baikal.html
W 1782 roku w Irkucku otworzono Muzeum Krajoznawcze, które istnieje po dziś dzień. Zebrano w nim ekspozycję o historii miasta. W Irkucku istnieją wszelkie sposobności ku temu, by zająć się narciarstwem alpejskim. Jest tu Park Angara, a narciarske bazy Jerszi i Olcha dysponują wyposażonymi trasami, systemem sztucznego zaśnieżania oraz wyciągami.
Niedaleko od Irkucka znajduje się Irkuckie Muzeum Architektorniczno-Etnograficzne „Talcy”, które jest jednym z najlepszych muzeów-skansenów w kraju. Na terytorium 70 hektarów zebrano ponad 80 zabytków architektonicznych budownictwa obronnego, kultowego i świeckiego ludów zamieszkujących Obwód Irkucki w okresie od XVII do XX wieku. Są tu także kolekcje etnograficzne z okresu między X i XX wiekiem, odzwierciedlające materialną i duchową kulturę narodu rosyjskiego, Buriatów, Ewenków, Tofalarów. Najbardziej cennymi i unikalnymi eksponatami są zabytki budownictwa drewnianego z XVII-XVII wieku; kolekcja przedmiotów pochodzących z wykopalisk z syberyjskich ostrogów (Irkuck, Ałbazin); tkaniny samodziałowe ukraińskich i białoruskich przesiedleńców. Przy muzeum funkcjonują letnie obozy etnograficzne.

Buriacka kuchnia w Irkucku - buuzy i inne pyszności :)

W Obwodzie Irkuckim tradycyjnie odbywa się festiwal muzyki klasycznej „Gwiazdy na Bajkale”, na który zjeżdżają się najlepsi wykonawcy z całej Rosji.


Wyświetl większą mapę

Źródło:  http://www.russiatourism.ru/map/-1694498856/ (wgląd: 17.05.2011).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz